Zápis z členské schůze odd. tenisu TJ Frenštát p.R.

02.04.2015 20:00

Přítomno:  17 členů z 67 členů tenisového oddílu

 

Byly projednány a schváleny tyto body:

  1.  Poplatky za hru, členské příspěvky, zůstávají ve stejné výši jako v loňském roce, stejně tak brigádnické hodiny a poplatky za neodpracované hodiny.           
  2. Nově se zavádí, že nadlimitně odpracované hodiny budou proplaceny částkou 60,-Kč. Podmínkou je přihlásit se po splnění povinných hodin u předsedy oddílu, který určí okruh dalších prací,
  3. Nově se zavádí možnost převodu brigádnických hodin pouze na přímé členy rodiny.
  4. Dle možnosti bude zbourána tribuna u dvorce č.1 a na uvolněném místě budou 3 až 4 lavičky.
  5. Bufet bude provozován formou prodeje drobného občerstvení prostřednictvím správců tenisových dvorců.
  6. Brigády budou ukončeny k 10.6.2015
  7. Členské a sezónní poplatky musí být uhrazeny k 20.6.2015

 

Za Výbor tenisového oddílu

Jan Zrubek.